Lex de Kok

Advocaat / Partner

Ik heb 25 jaar ervaring op het gebied van vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu. Mijn cliënten zijn vooral Nederlandse gemeenten en binnen- en buitenlandse bedrijven uit de private sector.

Praktijk

De werkzaamheden die ik voor cliënten verricht hebben betrekking op:

 • Adviseren bij diverse vastgoedtransacties (zowel stenen als aandelentransacties) over zowel civiele als bestuursrechtelijke issues;
 • De overheidspraktijk, waaronder overheidsaansprakelijkheid, (gebieds-)ontwikkeling, samenwerkingsovereenkomsten en bouw;
 • Ruimtelijk bestuursrecht, waaronder bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en subsidies;
 • Aanbestedingsrecht en onteigening;
 • Milieurecht, waaronder bodem(-verontreiniging).

Recente zaken waaraan ik heb gewerkt zijn:

 • Transformatieproject voor honderden woningen en begeleiden van het vergunningentraject en issues met derden-belanghebbenden in de omgeving van het project.
 • Begeleiding van minnelijke verwerving aan de zijde van zowel overheid als private partijen ter vermijding en begeleiding van onteigeningsprocedures.
 • Bestemmingsplanprocedures voor gebiedsontwikkeling en aanpassingen in het wegennet met alle voorkomende issues zoals stikstofdepositie.
 • Advisering over milieueisen bij uitbreidingsvergunning voor een olieterminal.
 • Advisering over aanbestedingsrecht en staatssteun, dat laatste onder andere in het kader van gebiedsontwikkeling.
 • Contractsbegeleiding bij zowel stenen- als aandelentransacties.

Achtergrond

Ik heb Nederlands en notarieel recht gestudeerd en ben als advocaat begonnen in 1992. Voordat ik in 2015 de overstap naar RechtStaete maakte, heb ik als advocaat gewerkt bij Baker & McKenzie en als advocaat-aandeelhouder bij Greenberg Traurig LLP.

Talen

Nederlands, Engels en Spaans (conversatie)

Lex de Kok
 • L. de Kok

 • Telefoon

  +31 (0)20 573 03 86

Publicaties