Mischa Kohnstamm

Advocaat

Sinds 2017 ben ik advocaat bij RechtStaete. Ik heb niet alleen als advocaat maar tevens als bedrijfsjurist brede en internationale ervaring in de commerciële vastgoedpraktijk. Mijn cliënten zijn Nederlandse en buitenlandse vastgoedbeleggers, fund- en assetmanagers, projectontwikkelaars, aannemers en overheden.

Praktijk

Mijn praktijk bestaat uit het adviseren en procederen op de gebieden van:

  • Huurrecht;
  • Erfpacht en Gronduitgiftes;
  • Algemeen verbintenissen- en contractenrecht;
  • Vastgoedtransacties;
  • Project- en herontwikkeling;
  • Beslag- en executierecht.

Achtergrond

In 2001 ben ik afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden, waarna ik onder meer als advocaat bij Allen & Overy en NautaDutilh werkzaam ben geweest. Voordat ik bij Rechtstaete in dienst trad, heb ik als bedrijfsjurist gewerkt bij internationale vastgoedfonds- en asset managers.

Talen

Nederlands, Engels en Duits

Mischa Kohnstamm
  • M.V. Kohnstamm

  • Telefoon

    + 31 (0)20 573 03 85

Publicaties