Uitspraak Hoge Raad inzake in wezen nieuwbouw 041122