Tracking stocks als structureringsmogelijkheid bij verkrijging onroerend goed