Grenzen stellen

Al heel wat jaren houdt de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de samenloop van overdrachts- en omzetbelasting (btw) de fiscale gemoederen bezig. Ook onlangs heeft de Advocaat-Generaal (AG) de Hoge Raad geadviseerd (geconcludeerd) in een zaak, waarbij de koper en de verkoper afspraken hadden gemaakt over sloop- en verbouwingswerkzaamheden van opstallen die zich op de verkochte grond bevonden. In tegenstelling tot wat de verkoper en de koper voor ogen hadden, legde de belastinginspecteur een nahe- ngsaanslag overdrachtsbelasting op, omdat naar zijn mening de samenloopvrijstelling niet van toepassing was. Lees verder: grenzen stellen