Berichten

Btw of geen btw; that’s the question

Binnenkort verschijnt alweer de 21e editie van de PropertyNL Taxspecial, hét naslagwerk op het gebied van de vastgoedfiscaliteit onder hoofdredactie van Tom Berkhout (Belastingdienst, Vastgoedkenniscentrum) en Ton Oostenrijk (RechtStaete). 

Is de levering van een bijna gesloopt en daarna gedeeltelijk herbouwd pand belast met btw of overdrachtsbelasting?

Of een levering van vastgoed belast is met btw of overdrachtsbelasting kan financieel een enorme impact hebben. De btw is in principe van rechtswege van toepassing als het de levering van een bouwterrein of nieuw vastgoed, voor of binnen twee jaar na eerste ingebruikname, betreft. Lees verder: IN Amsterdam column

Belangrijke fiscale ontwikkelingen

De fiscaliteit rondom vastgoed is volop in beweging. Europa had al veel invloed op de btw, maar nu laat Europa zich ook gelden bij de vennootschapsbelasting. De renteaftrekbeperking is zo’n maatregel (met ingang van 1 januari 2019). Bij het aantreden van dit kabinet
is in hoofdlijnen aangegeven hoe deze Europese regelgeving naar de Nederlandse belastingwetgeving zal worden vertaald. Lees verder: Belangrijke fiscale ontwikkelingen

BTW wordt nog meer zaak van lange adem

Op 18 mei jl. heeft het ministerie van Financiën een voorstel tot wijziging van de herzieningsregeling voor de btw gepubliceerd. Dit voorstel houdt voor vastgoed met name in dat vanaf 1 januari 2018 de herzieningsregeling voor onroerende zaken ook geldt voor verbouwingen die niet leiden tot een nieuw pand voor de btw. Het gaat daarbij om verbouwingen waarop voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting doorgaans wordt afgeschreven. De (herzienings)regeling geldt dan voor de volgende situaties:
1. Onroerende zaken die belast met btw aan de ondernemer zijn geleverd;
2. Onroerende zaken waaraan verbouwingen hebben plaatsgevonden die zodanig ingrijpend waren dat sprake is van ‘in wezen nieuwbouw’ (nieuw pand  voor de BTW):
3. Verbouwingen die voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting op de balans moeten worden vermeld en waarop doorgaans wordt afgeschreven.
De onder drie vermelde post is nieuw voor Nederland, de overige twee posten gelden nu al. Lees verder: BTW wordt nog meer zaak van lange adem