Berichten

Belangrijke fiscale ontwikkelingen

De fiscaliteit rondom vastgoed is volop in beweging. Europa had al veel invloed op de btw, maar nu laat Europa zich ook gelden bij de vennootschapsbelasting. De renteaftrekbeperking is zo’n maatregel (met ingang van 1 januari 2019). Bij het aantreden van dit kabinet
is in hoofdlijnen aangegeven hoe deze Europese regelgeving naar de Nederlandse belastingwetgeving zal worden vertaald. Lees verder: Belangrijke fiscale ontwikkelingen