Berichten

BTW-herziening op verbouwingen

Btw en vastgoed was altijd al een bron van werkgelegenheid voor vastgoedfiscalisten. In het voorjaar van dit jaar werden wij blij verrast met een voorstel van het kabinet om die werkgelegenheid te vergroten. Lees verder: BTW herziening op verbouwingen

BTW wordt nog meer zaak van lange adem

Op 18 mei jl. heeft het ministerie van Financiën een voorstel tot wijziging van de herzieningsregeling voor de btw gepubliceerd. Dit voorstel houdt voor vastgoed met name in dat vanaf 1 januari 2018 de herzieningsregeling voor onroerende zaken ook geldt voor verbouwingen die niet leiden tot een nieuw pand voor de btw. Het gaat daarbij om verbouwingen waarop voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting doorgaans wordt afgeschreven. De (herzienings)regeling geldt dan voor de volgende situaties:
1. Onroerende zaken die belast met btw aan de ondernemer zijn geleverd;
2. Onroerende zaken waaraan verbouwingen hebben plaatsgevonden die zodanig ingrijpend waren dat sprake is van ‘in wezen nieuwbouw’ (nieuw pand  voor de BTW):
3. Verbouwingen die voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting op de balans moeten worden vermeld en waarop doorgaans wordt afgeschreven.
De onder drie vermelde post is nieuw voor Nederland, de overige twee posten gelden nu al. Lees verder: BTW wordt nog meer zaak van lange adem