Lorentz Bults

Advocaat / Partner

Ik ben partner en advocaat Ondernemingsrecht en ICT-recht bij RechtStaete. Ik heb meer dan 15 jaar ervaring met het begeleiden van transacties, het voeren van procedures en het adviseren van zakelijke cliënten. Ik werk regelmatig in een internationale context en in internationale transacties, en beschik over een internationaal netwerk.

Praktijk

Zaken en projecten waaraan ik heb gewerkt zijn bijvoorbeeld:

 • het opzetten van een joint venture tussen een projectontwikkelaar en een financieringsmaatschappij.
 • de (gedeeltelijke) acquisitie van een Nederlandse projectontwikkelaar door een Aziatische investeringsmaatschappij.
 • het oprichten van rechtspersonen.
 • ontbinden van rechtspersonen.
 • ontvlechten van samenwerkingsverbanden.
 • begeleiden van fusies en splitsingen.
 • het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en personenvennootschappen (zoals CV’s en VOF’s).
 • conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders en raad van commissarissen.
 • het opstellen en beoordelen van transactiedocumentatie en het verstrekken van legal opinions in verband met financieringstransacties.
 • de verkoop van een farmaceutisch bedrijf aan een investeringsmaatschappij, in het kader van een bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam aanhangige enquêteprocedure.
 • het opstellen van alle documentatie en adviseren omtrent privacyregelgeving ten behoeve van een Nederlandse SaaS-dienst.
 •  het opstellen van alle documentatie en adviseren omtrent privacy-regelgeving ten behoeve van een Nederlands-Amerikaanse PaaS-dienst.
 • het adviseren van de Duitse overheid omtrent privacyregelgeving in verband met de Duitse Corona-app.
 • het aan een local internet registry toebehorend Internet number resources block veiligstellen, dat als gevolg van fraude met een Moldavische vennootschap in handen dreigde te vallen van cybercriminelen.
 • diverse geschillen binnen rechtspersonen, al dan niet in het kader van een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.
 • executiegeschillen, diverse kort gedingen.

Achtergrond

Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Nadien ben ik als jurist en advocaat werkzaam geweest bij de Koninklijke Marine, Allen & Overy,  Fort Advocaten en De Hooge Waerder Accountants.

De specialisatieopleidingen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht en Informaticarecht aan de Grotius Academie heb ik gevolgd en afgerond.

Ik ben lid van de specialisatieverenigingen Vereniging voor Corporate Litigation (VCL) en de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR).

Bij de Nederlandse Orde van Advocaten ben ik ingeschreven met als rechtsgebieden algemene praktijk en burgerlijk recht.

Ik ben als rechter-plaatsvervanger werkzaam bij de Rechtbank Den Haag.

Geregistreerd rechtsgebied

Lorentz Bults heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk
 • Burgerlijk recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Talen

Nederlands en Engels

 • L.C.L. Bults

 • Telefoon

  +31 (0)20 573 03 65

Publicaties