Ton Oostenrijk

Advocaat / Belastingkundige / Partner

Ik ben vastgoedadvocaat en belastingadviseur bij RechtStaete. In deze hoedanigheid ben ik al meer dan 25 jaar betrokken bij de advisering van cliënten op fiscaalrechtelijk gebied, in het bijzonder op het gebied van vastgoed. Daarnaast begeleid ik cliënten bij boekenonderzoeken door de Belastingdienst en bij invorderingsprocedures, en ben ik betrokken bij fiscaalrechtelijke aspecten in civiele procedures.

Praktijk

Voorbeelden van mijn diensten zijn:

 • Advisering bij aan- en verkoop van vastgoed en vastgoedvennootschappen, waaronder (vendor) due dilligence onderzoeken, het inrichten van datarooms en de begeleiding van tender procedures;
 • Advisering over de gevolgen voor de heffing van BTW en overdrachtsbelasting, en de optimalisering daarvan, bij de aan- of verkoop van bebouwde gronden en onbebouwde gronden (bouwterreinen);
 • Fiscale advisering over het opzetten van vastgoedmaatschappen en commanditaire vennootschappen met inbegrip van de beoordeling van prospectie op fiscale aspecten en het schrijven van de fiscale paragraaf daarvoor;
 • Het optimaliseren van renteaftrek en herfinancieringen om de aftrek van de rente te verzekeren en fiscale winstneming bij herfinancierstransacties te voorkomen;
 • Estate planning met betrekking tot vastgoed, waaronder het opzetten van beleggingsfondsen en/of investeringsstructuren ten behoeve van ouders en hun kinderen;
 • De fiscale begeleiding van insolventies, de ontvlechting van samenwerkingsverbanden en/of de afbouw van vastgoedportefeuilles;
 • Bezwaar- en beroepsprocedures over de heffing van belasting en de invordering daarvan;
 • Het uitonderhandelen, opstellen en aangaan van vaststellingsovereenkomsten en rulings met de Belastingdienst ten behoeve van zowel binnenlandse als buitenlandse beleggers en investeerders.

Bij mijn werkzaamheden werk ik veel samen met onze advocaten en indien nodig – extern – met de top van het Nederlandse vastgoednotariaat, met wie ik langdurige relaties heb.

Achtergrond

Mijn basis ligt bij de Universiteit van Amsterdam, waar ik de studies Fiscaal recht en Nederlands recht voltooide. Midden jaren ’90 heb ik de MRE opleiding van de Amsterdam School of Real Estate afgerond, met toekenning van de scriptieprijs van het jaar. Daarnaast publiceer ik regelmatig over fiscaliteit en vastgoed.

Geregistreerd rechtsgebied

Ton Oostenrijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

– ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Talen

Nederlands en Engels

 • A.J. Oostenrijk

 • Telefoon

  +31 (0)20 573 03 83

Publicaties

Ton Oostenrijk publiceert regelmatig over onderwerpen betreffende de vastgoedfiscaliteit. Hij verzorgt maandelijks een column in het vakblak PropertyNL, is medeauteur van het boek “Onroerend goed als belegging”, hoofdredacteur van het fiscale handboek PropertyNLTax en medeauteur van het boek “Onroerend goed en reparatiewetgeving Vermeend”.