René Maat

Belastingadviseur / Partner

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van belastingadvies rondom vastgoed, met een nadruk op de aan- en verkoop van vastgoed(portefeuilles), (her)structurering, procedures en boekenonderzoeken.

Praktijk

Mijn cliënten zijn Nederlandse en buitenlandse partijen en bestaan onder meer uit vastgoedbeleggers, fund- en assetmanagers, projectontwikkelaars, aannemers en overheden.

Recente projecten waaraan ik heb gewerkt zijn onder meer:

 • Het begeleiden van de aan- verkoop van vastgoedvennootschappen (inclusief aankoop van vastgoed middels C.V. participaties) o.a. via een “tender” procedure;
 • Het opstellen van en het voeren van onderhandelingen over de fiscale bepalingen van overeenkomsten, zoals huur-, koop- en vaststellingsovereenkomsten;
 • Het verrichten van vooroverleg en het formuleren en uitonderhandelen van afspraken met de Belastingdienst;
 • Advisering op het gebied van inkomstenbelasting (bijvoorbeeld of een bepaalde investering in vastgoed in box I of in box III thuis hoort), vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld over de vragen of en in welke mate de rente op aandeelhoudersleningen aftrekbaar is en of deze leningen fiscaal aftrekbaar afgewaardeerd kunnen worden), btw/overdrachtsbelasting (bijvoorbeeld over de vragen wanneer iets nieuw wordt voor de btw en of sprake is van één goed of meerdere goederen voor de btw);
 • Advisering over de ideale samenwerkingsstructuur (btw, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting) voor projectontwikkeling die tevens geschikt is voor de beleggingsfase;
 • Begeleiding van boekenonderzoeken voor de inkomsten-, vennootschapsbelasting, btw en/of overdrachtsbelasting;
 • Assisteren bij juridische procedures met financiële en/of fiscale aspecten;
 • Het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures.

Waar nodig werk ik bij mijn werkzaamheden nauw samen met mijn juridische en fiscale collega’s en – extern – met notarissen.

Achtergrond

Ik heb fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast heb ik een postdoctorale opleiding indirecte belastingen gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat ik mij in 2002 bij RechtStaete aansloot ben ik bij Deloitte en Arthur Andersen werkzaam geweest.

Talen

Nederlands, Duits en Engels

René Maat
 • R.A.W. Maat

 • Telefoon

  +31 (0)20 573 03 84

Publicaties

René Maat publiceert over fiscale onderwerpen betreffende de vastgoedfiscaliteit. Hij is onder andere medeauteur van de Kluwer belastingwijzer “Bouw en Fiscus”. Daarnaast schrijft René regelmatig een column in het tijdschrift Vastgoedvisie.