Afspraak is afspraak

AFSPRAAK IS AFSPRAAK

Het was tot half mei koud. Veel dagen begonnen weliswaar met een prachtige blauwe hemel, maar wat op het eerste gezicht een mooie dag leek te zijn, had de gevoelstemperatuur fris. Zeker geen voorjaarsgevoel!
Dat moet ook enigszins de ervaring zijn geweest van de koper van een vastgoedobject waarop artikel 37d Wet op de Omzetbelasting (wet
OB) van toepassing was. Op grond van die bepaling, inzake de overgang van een algemeenheid van goederen, gaan de btw-rechten en-plichten van de verkoper over op de koper. Op deze bepaling wordt in de praktijk vaak een beroep gedaan. Deze regeling voorkomt vaak btw-nadelige gevolgen. De overgang van algemeenheid van goederen voorkomt namelijk dat er een nieuwe herzieningstermijn gaat lopen.
Dat is ruwweg een termijn van 10 jaar, waarin de afgedragen btw ter zake van de aankoop of stichting van een vastgoedobject op grond van het daadwerkelijke gebruik kan worden herzien, wat resulteert in een te betalen of terug te vragen btw aan de fiscus.

Meer lezen? Afspraak is afspraak