Nieuwsbrief wijziging BTW regels voor verbouwingen

Verbouwingen worden vanaf 1 januari 2018 vrijwel altijd voor de BTW ca. 10 jaar gevolgd

Op 18 mei jl. heeft het Ministerie van Financiën een voorstel tot wijziging van de herzienings-regeling voor de BTW gepubliceerd. In dit voorstel gaat, bij inwerkingtreding, vanaf 1 januari 2018 de herzieningsregeling voor onroerende zaken ook gelden voor verbouwingen die niet leiden tot een nieuw pand voor de BTW. Het gaat daarbij om verbouwingen waarop voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting doorgaans wordt afgeschreven (indien men aan één van deze belastingen zou zijn onderworpen). De (herzienings)regeling geldt dan voor de volgende situaties:

1. Onroerende zaken die belast met BTW aan de ondernemer zijn geleverd;

2. Onroerende zaken waaraan verbouwingen hebben plaatsgevonden die zodanig ingrijpend waren dat sprake is van “in wezen nieuwbouw”;

3. Verbouwingen die voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting op de balans moeten worden vermeld en waarop doorgaans wordt afgeschreven.

De onder drie vermelde post is nieuw, de overige twee posten gelden nu al.

Effecten van de nieuwe regeling

Onder de huidige regeling worden verbouwingen voor de BTW tot en met het jaar van de eerste ingebruikname gevolgd. Dit is alleen anders wanneer sprake is van “in wezen nieuwbouw”. Bij uitsluitend BTW belast gebruik in het jaar van ingebruikname is de BTW over de verbouwing volledig verrekenbaar en definitief na afloop van dat boekjaar. Ingeval van uitsluitend BTW

vrijgesteld gebruik is de BTW definitief niet meer verrekenbaar (terug vorderbaar). Onder de voorgestelde regeling wordt dat anders. Voor de BTW wordt dan – ook – een verbouwing na het jaar van de ingebruikname nog negen jaren gevolgd. Dat kan voordelig uitpakken indien in het jaar van de ingebruikname de BTW op de verbouwing niet volledig kon worden teruggekregen. Daarentegen kan vanaf 1 januari 2018 een bij ingebruikname volledig verrekende BTW bij later – gedeeltelijk – vrijgesteld gebruik aanleiding geven tot terugbetaling van BTW.

Lees meer in de: nieuwsbrief verbouwingen