Nieuwsbrief Pensioen in Eigen Beheer

 

Pensioen in Eigen Beheer – Acties?

Vanaf 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) om een pensioen op te bouwen in de eigen BV, ofwel “Pensioen in Eigen Beheer” (PEB). De nieuwe wetgeving, zogenoemde “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer”, geeft de dga een drietal opties:

I. Bevriezen huidige PEB (verdere opbouw is niet mogelijk);

II. Afkopen PEB tegen de fiscale waarde (met een korting) in 2017, 2018 of 2019; of

III. Omzetten PEB in een oudedagsverplichting (ODV) tegen fiscale waarde.

Let op: ongeacht de te maken keuze is het van essentieel belang om vóór 1 juli 2017 de pensioenregeling premievrij te maken, omdat vanaf die datum het niet meer is toegestaan om een PEB verder op te bouwen. Doet u dit niet dan riskeert u een maximale (loon)belastingheffing van maar liefst 72% (inclusief revisierente) op het gehele opgebouwde pensioenvermogen.

Hieronder wordt eerst de achtergrond van de nieuwe wetgeving besproken, daarna komen de verschillende opties en actiepunten aan bod.

Lees verder: Nieuwsbrief Pensioen in Eigen Beheer