Box 3 heffing over fictief inkomen dat hoger is dan het werkelijke rendement is discriminerend

Verwachtingsvol keken velen uit naar het arrest van de Hoge Raad over het heffen van inkomstenbelasting op basis van een forfaitair inkomen: box 3. Lees verder: 20240606 Nieuwsbrief uitspraak box 3