Berichten

Fiscus kiest voor botte bijl

Lang geleden, in 1964, is beslist dat het een winstuitdeling kan zijn als een directeur-grootaandeelhouder (dga) voor persoonlijke doeleinden gelden aan zijn BV onttrekt. Het wordt beschouwd als een winstuitdeling als het niet de bedoeling is dat de gelden ook daadwerkelijk schuldig aan de BV worden (schijnlening) of als de opgenomen bedragen niet kunnen worden terugbetaald of worden verrekend. In het huidige fiscale systeem betekent dat een dividenduitdeling en heffing in box II (aanmerkelijk belang). Oftewel: als de inkomens- of vermogenspositie van de dga voldoende is om de schuld terug te betalen, is er geen sprake van een dividenduitdeling maar van een reële schuld. Meer lezen: Fiscus kiest voor botte bijl