Berichten

COVID-19 fiscale maatregelen en aandachtspunten

COVID-19 heeft naast de enorme impact op de gezondheid…lees verder: COVID-19 fiscaliteit

Prinsjesdag 2018

Op Prinsjesdag 2018 zijn de belastingplannen voor 2019 en latere jaren gepresenteerd.

In deze nieuwsbrief komen een aantal voorgenomen maatregelen aan bod betreffende:

  1. De vastgoedsector;
  2. Ondernemers;
  3. Particulieren.

Wij vragen specifiek uw aandacht voor de nieuwe renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting (hierna ook genoemd “Vpb”), die in het onderdeel Ondernemers wordt behandeld. Deze maatregel kan grote impact hebben op de vastgoedsector.

Lees verder: Prinsjesdag 2018